Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek


A Szuperállás.hu szolgáltatásainak használatával Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit:

A Szuperállás.hu jogosult a szerző dés bármikori módosítására, a módosítást követően a szolgáltatás további használata az Ön részéről a szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Szuperállás.hu olyan nyilvános médium, ahol a felhasználók szabadon hirdethetnek bármit, a józan ész határain belül! Az Ön által a Szuperállás.hu-n rendelkezésre bocsátott információért és a hirdetéséből adódó mindennemű következményért kizárólag Ön, mint felhasználó felelős. A Szuperállás.hu nem módosítja a hirdetéseket, azonban fenntartja a jogot, hogy elutasítsa, vagy törölje azokat a hirdetéseket, amelyeket alkalmatlannak vél.

A Szuperállás.hu és a Szuperállás.hu minden tartalma szerzői joggal, adatbázis- és egyéb intellektuális tulajdonjoggal védett.

Minden Szuperállás.hu-n megjelenő információ, kép és egyéb anyag szerzői joggal védett, és a Szuperállás.hu ill. a hirdetést feladó felhasználó tulajdonát képezi.

A Szuperállás.hu nem járul hozzá az oldalak tartalmának másolásához, reprodukálásához, bármilyen nemű terjesztéséhez, megjelentetéséhez, az oldalak tartalmából eredő származék munka készítéséhez, elektronikus tárolásához, közvetítéséhez, illetve kereskedelmi nyereségszerzésre, marketing vagy egyéb célokra való felhasználásához.

Regisztráció speciális feltételei
Nem választható olyan nick, amely:
a) jogszabályi értelemben védett név, élő közszereplő vagy közismert személy, történelmi személy neve vagy ahhoz megtévesztően hasonlít - kivéve, ha ez a Felhasználó anyakönyvezett neve;
b) más jogos és méltányolható érdekeit sérti;
c) már regisztrált nick-ként létezik vagy ahhoz megtévesztően hasonlít;
d) obszcén vagy trágár kifejezés;
e) rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés;
f) egyértelműen köthető valamely tiltás alatt lévő másik nickhez;
g) telefonszámot, IP címet, e-mail címet vagy webcímet tartalmaz.

Amennyiben a Felhasználó a fenti pontokba ütköző nicket használ, azonnal kizárásra kerül.

A regisztráció során Felhasználó elfogadja, hogy a Szuperállás.hu technikai és tájékoztató elektronikus üzeneteit (a továbbiakban: Rendszerüzentek) - melyek a Szuperállás.hu weboldalairól közölnek információkat esetenként - köteles igénybe venni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzenetek fogadása a regisztráció feltétele.

Szolgáltatás megtagadása
A Szolgáltató a jelen ÁSZF igénybevétele estén fenntartja a hirdetések és egyéb, a Szuperállás.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének, valamint a szerződés felmondásának jogát az alábbi esetekben:
a) nem állást hirdető apróhirdetés;
b) a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
c) duplikált hirdetés (egyazon állásnak azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő  többszöri feladása vagy egyazon állás más kategórián belüli feladása)
d) A notórius szabálysértéseket elkövető Hirdetők esetében.

Duplikált hirdetés: duplikált hirdetésnek akkor nevezzük a Hirdetést, ha ugyanaz a regisztrált hirdető ugyanazt az állást ugyanolyan iparági típusban, azonos kategórián belül többször is hirdeti az adatbázisban vagy az adott állást más iparági típusban is meghirdeti.

Hirdetésekkel kapcsolatos szabálysértések kezelése
Több elemből összeillesztett (fotomontázs) képek feltöltése nem engedélyezett. Nem engedélyezett pornográf vagy bármi egyebet ábrázoló kép. Az ezeknek a kritériumoknak nem megfelelő képeket a Szolgáltató törli.

A duplikációk az Szuperállás.hu oldal kezelhetőségét, az álláskínálatok átláthatóságát rontják.
Ezért a Szuperállás.hu fenntartja a jogot, hogy a gyakran duplikáláson ért szabálysértőkkel a duplikált hirdetés törlésén felül a következőképpen járjon el (de saját mérlegelése alapján jogosult bármely szankció érvényesítésére az alábbi sorrendtől függetlenül):
a) Szolgáltató figyelmezteti a Hirdetőt, és felszólítja a további visszaélések elkerülésére.
b) További visszaélés esetén a szerződést a Szolgáltató felmondja és törli a regisztrációt.

Amennyiben Ön a Szuperállás-ra feladott hirdetésében hamis elérhetőségi adatokat ad meg, vagy valaki más nevében hirdet, a Szuperállás.hu fenntartja a jogot az Ön által megadott adatok, beleértve az IP cím átadására a károsult harmadik félnek, annak hivatalos képviselőjének, ill. bármely más hatóságnak.

Az adatvédelmi szabályaink megtekintéséhez kattintson ide

Jogi nyilatkozat
A Szuperállás.hu közösségi weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Szuperállás.hu nem vállal felelősséget, sem garanciát a tartalom pontosságáért sem megbízhatóságáért. Továbbá, a Szuperállás.hu nem vállal felelősséget oldalai tartalmak hitelességéért.

A Szuperállás.hu nem vállal felelősséget törvénytelen, fenyegető, sértő, rágalmazó, obszcén vagy illetlen tartalomért, semmiféle egyéb tartalomért, vagy anyagért, ami megsérti, megszegi bármely más személy, ill. szervezet jogait, beleértve korlátozás nélkül minden olyan adatátvitelt, ami bűntettnek minősülő viselkedést jelentene, vagy arra ösztönözne; polgári terhet idézne elő, vagy megsértene bármilyen arra vonatkozó törvényt vagy jogszabályt.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, beleértve a használat-, adat- vagy profitveszteségből adódott kárt, amely a Szuperállás.hu használatából vagy oldalainak tartalmából ered; illetve az oldalak megtekintéséből, használatából vagy működéséből adódik. A weboldal oldalain lévő információ tartalmazhat pontatlanságokat és gramatikai hibákat. Az oldalakon lévő információ időről-időre megújulhat, és néha elavult is lehet. Nem vállalunk felelősséget sem az ezeken az oldalakon lévő információk napra készen tartásáért, sem pedig annak elmulasztásáért.

A Szuperállás.hu linkeket és indexeket adott meg más internetes oldalakra, amelyeket harmadik felek üzemeltetnek. Weboldalainkon feltüntetett, harmadik felek által üzemeltetett oldalak nincsenek az ellenőrzésünk alatt, és nem vállalunk felelősséget ezen oldalak tartalmáért (beleértve a pontosságukat, jogszerűségüket és tisztességüket). Nem vállalunk felelősséget azon további linkekért, amelyek ezeken a harmadik fél által üzemeltetett oldalakon találhatóak. Ezeket a linkeket csak a felhasználók elégedettsége érdekében jelenítjük meg, és egyik link megjelenítése sem jelenti az azt tartalmazó weboldal tartalmának Szuperállás.hu általi jóváhagyását. Nem vállalunk felelősséget egyetlen ilyen oldal szerzői jogi engedékenységéért sem.

A Szuperállás.hu nem garantálja, hogy a szolgáltatás zavartalanul és hibamentesen működik, illetve, hogy a szolgáltatásban észlelt hibák kijavításra kerülnek. Továbbá nem garantáljuk, sem biztosítjuk, hogy az oldalon elérhető fájlok az oldalról letöltve vagy elektronikus levélben az oldalon keresztül továbbítva vírusmentesek, vagy nem tartalmaznak olyan más kódokat (worm-ot, trójait stb...), melyek szennyező vagy romboló tulajdonsággal bírnak. Kizárólag Ön, mint felhasználó felelős az ezen ártalmas kódok gépére történő bejutásának megelőzéséért, a rendszeres ellenőrzésért, azért, hogy eleget tegyen bizonyos követelményeknek az adatok pontos beviteléhez és kimeneteléhez, és azért hogy az oldalhoz viszonyítva egy külső eszközt tartson fenn elveszett adatok helyreállítására.

A Szuperállás.hu használatának feltételként Ön beleegyezik abba, hogy nem fog:
- feladni vagy továbbítani törvénytelen, fenyegető, sértegető, rágalmazó, obszcén vagy illetlen információt, sem bármilyen más anyagot, beleértve korlátozás nélkül minden olyan adatátvitelt, ami bűntettnek minősülő viselkedést jelentene, polgári terhet idézne elő, vagy megsértene bármilyen arra vonatkozó törvényt vagy jogszabályt

- olyan anyagot feladni vagy továbbítani, ami megsérti bármely más személy jogait; idetartoznak azok az anyagok is, amik titoktartást szegnének meg nyilvánosságra hozatalukkal, vagy olyan anyagok is, amik szerzői joggal, védjeggyel, vagy bármely más tulajdonosi joggal védve vannak; továbbá származék munkák megjelentetése, anélkül, hogy előtte a tulajdonos vagy a megfelelő jogosult személy engedélyét adná publikálásukhoz

- feladni vagy közvetíteni bármilyen olyan anyagot ami vírust vagy más ártalmas komponenst tartalmaz

- letölteni olyan fájlt, amelyet más felhasználó hirdetett, ha Ön tudja, vagy feltehetőleg tudnia kellene, hogy a fájl nem terjeszthető legálisan ilyen módon.

Kelt: Budapest, 2011. december 1.