Az önéletrajz írás rejtelmei

Az önéletrajz írás rejtelmei

A jó önéletrajz célja, hogy felkeltse a leendő munkaadó érdeklődését. Ezért feltétlenül ki kell tűnnie a többi közül. Fő titka, hogy a megfelelő információkat, a megfelelő helyen hangsúlyozza. Az önéletrajz ugyanis az első jelzés a vállalat, vagy a tanácsadó cég felé, hogy a jelentkező rugalmasan tudja kezelni az ismereteit, és érdekes, megismerésre méltó személyiség.

Ezért fontos hangsúlyozni, hogy mindig az adott cég igényeihez és a megcélzott pozícióhoz igazodó önéletrajzot adjunk be, de soha ne állítsunk valótlant. A pályázónak minden cég felé másként kell prezentálnia sajátmagát, figyelembe kell vennie a megcélzott pozíciók sajátosságait, amelyek más készségeket, képességeket, speciális elvárásokat igényelnek. Ebben fontos szerepet tölt be a kísérőlevél is, amelyet minden esetben mellékeljünk pályázatunkhoz. Ez kiegészíti, árnyalja az önéletrajzban rólunk kialakított képet. Az önéletrajz az első benyomást jelenti, ami lehet nagyon pozitív és természetesen nagyon negatív is. Ha negatív, akkor az írónak nem lesz lehetősége arra, hogy személyesen adjon számot képességeiről, ismereteiről, szakmai céljairól. Akkor sem, ha azok egyébként igen kiválóak, és esetleg meg is felelnének egy adott állás követelményeinek. A következőkben abban próbálunk egy kis segítséget adni, hogyan kell olyan önéletrajzot készíteni, amely megfelel az elvárásoknak.

1. A témakörök kiválasztása és azok sorrendje

A szakmai önéletrajz tényeket tartalmaz, és felsoroló jellegű. Az önéletrajz első csoportját alkotó témakör a személyes adatokat tartalmazza: a jelentkező nevét, születési évét és helyét, állandó (és ha van ideiglenes) lakcímét, összes telefonszámát, esetleg családi állapotát. A második csoportban a jelentkező iskolai végzettségei szerepelnek, melyben fel lehet tüntetni a specializációkat, a szakokat, a tanulmányi versenyeken elért eredményeket, a diákszervezetekben végzett tevékenységet és a fontosabb továbbképzéseket is. Az általános iskolai tanulmányokat szükségtelen az önéletrajzba beleírni. A harmadik terület a szakmai tapasztalatokat tartalmazza. Itt a különböző munkahelyeket kell felsorolni az adott pozíciókkal. Mivel a különböző elnevezések a különböző cégeknél mást és mást jelenthetnek, ajánljuk, hogy a fontosabb feladatokat, függelmi viszonyokat (például kinek "reportoltunk"), kiemelkedő eredményeinket foglaljuk össze. A jelenlegi javadalmazásunkra, illetve fizetési igényeinkre ne térjünk ki! Ha pályakezdő készíti az önéletrajzot, akkor ebbe a csoportba a szakmai gyakorlatokat, az alkalmi munkákat, az iskolában végzett hallgatói tevékenységeket lehet leírni. A negyedik témakör a pályázó egyéb képességeire vonatkozik. Ebben a csoportban szerepelnek a számítástechnikai ismeretek, a nyelvismeretek és a különböző tanfolyamokon szerzett képesítések. A következő csoportban érdemes röviden feltüntetni a személyes tulajdonságokat, melyek a megpályázandó állás szempontjából előnyt jelenthetnek, valamint összegezni az ambíciókat és a szakmai célokat. Végezetül -nem feltétlenül - szerepelhetnek a jelentkező személyes érdeklődési területei, hobbijai, munkaidőn túli elfoglaltságai. Ez bizonyos pozíciókra történő jelentkezéseknél - például sales - előnyt jelenthet, mivel a pályázó széles látókörét mutatja. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a túlzottan "művészieskedő" stílustól tartózkodjunk..

2. Az időrend szerepe

Kétféle sorrendet követhetünk az önéletrajz megírásánál. Az egyik lehetőség az időrendi, a másik a fordított időrendi sorrend. Az időrendi, vagy kronológiai felsorolás a régmúlt eseményeitől indul a jelen felé. A legrégebbi végzettséggel, illetve tapasztalatokkal kezdődik és a legújabbakkal fejeződik be. A fordított időrendi sorrend egyre népszerűbbé válik. A jelentkező legfrissebb tapasztalataival kezdődik a felsorolás és a legrégebbi eseményekkel záródik. Napjainkban ez az elterjedtebb, ezért olvasóink számára is ezt javasoljuk. Fontos, hogy bármelyik típust választjuk is, azt következetesen, mindvégig az előre elhatározott időrendet figyelembe véve tegyük.

3. Az önéletrajz stílusa

A jó önéletrajzot jellemzi a rendezett, áttekinthető külalak, logikus tagolás, tömör, érthető és egyértelmű stílus. Lehetőleg kerüljük a szakszavak és idegen kifejezések túlzott használatát, mivel nem biztos, hogy azokat az olvasók is értik! A nagy odafigyeléssel elkészített önéletrajzból a jelentkező precizitására, rendezettségére, gondosságára lehet következtetni.

4. Sablonok, melyekre nem árt odafigyelni

Az önéletrajz soha ne legyen túl hosszú: pályakezdőknek egy, nagyon komoly és sokféle szakmai tapasztalattal rendelkezőknek is maximum négy oldal. Ennél hosszabb önéletrajzot senki sem fog elolvasni! Mindenképpen fehér, A4-es méretű papírt használjunk; számítógéppel készítsük el az önéletrajzot! Az önéletrajz legyen szellős, használjunk széles margókat, és a témákat jól különítsük el egymástól! Érdemes az önéletrajz mellé fényképet (igazolványkép) mellékelni.